El nostre llenguatge condiciona la nostra manera de pensar i viceversa. De forma inconscient podem estar perpetuant la discriminació entre gèneres.

Contingut:

  • La importància del llenguatge inclusiu
  • Eines per comunicar-nos sense biaix, més enllà de les paraules
  • Les bases de la comunicació inclusivaper als diferents formats (a classe, reunions, emails, presentacions...)
  • Exemples pràctics de llenguatge sexista i pautes per transformar-lo fàcilment

Objectius:

  • Prendre consciència que el llenguatge sí importa
  • Conèixer fórmules senzilles per parlar de manera inclusiva

Metodologia:

  • Format Online (Zoom o similar)
  • Continguts teòrics + dinàmiques grupals
  • Grup màxim 25-30 pax
  • Durada: 2 hores

La persona professional que imparteix aquesta formació és: Laia Arcones