MARC FRANCISCO MASDÉU

MARC FRANCISCO MASDÉU

Aquest projecte em resulta molt inspirador ja que permet que les pròximes generacions despertin noves possibles vocacions sense tenir en compte cap tipus de prejudici, ni el lloc de naixement, ni, en especial, el gènere del infant, donant-li l’oportunitat a qualsevol infant d’arribar al mon laboral, per poder extinguir els prejudicis que arrosseguem desde tant de temps.