DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES - 3. Programa Fundació Caixa d'Enginyers

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES - 3. Programa Fundació Caixa d

ENGINY-era ha signat un conveni de col·laboració amb Fundación Caixa d'Enginyers amb la finalitat de donar suport a la realització de tallers relacionats amb les temàtiques STEAM a centres educatius de Primària.

La 1a fase del programa de tallers es portarà a terme al llarg del primer trimestre del curs 2021-22 a escoles de Catalunya, Madrid i Andalucia.

La major part dels tallers en aquesta 1a fase es realitzarà a Catalunya com a prova pilot, on l’elecció dels centres es fa amb col·laboració amb el Servei d'Innovació, xarxes i serveis educatius que pertany a la Sub-direccció general d'Innovació i formació i a la Direcció General d’Innovació, Digitalització i Recerca Educativa del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

S'escolliran els centres d’entre tots els que s'apuntin i participin en el programa STEAMcat, de manera que la tria representi la diversitat segons zona geogràfica, tipologia d’alumnat, projecte educatiu, dimensió, ..., prioritzant sempre la situació de vulnerabilitat dels centres (territorial i social).

La previsió del programa és la de replicar la prova pilot a altres comunitats a partir del segon trimestre del curs actual.

L’últim dia per rebre propostes de participació serà el 27 de setembre, i s'han de fer arribar a través d’aquest formulari.

Més informació: