Programa de tallers STEAM

Programa de tallers STEAM

La Fundació Caixa Enginyers ha apostat per ENGINY-era per portar a terme programes de tallers relacionats amb les temàtiques STEAM a centres educatius.

La 1a fase del programa de tallers es va fer al llarg del primer trimestre del curs 2021-22 a escoles de Catalunya, Madrid i Andalucia. La major part es van realitzar a Catalunya com a prova pilot, on l’elecció dels centres es va fer amb col·laboració amb el Servei d'Innovació, xarxes i serveis educatius que pertany a la Sub-direccció general d'Innovació i formació i a la Direcció General d’Innovació, Digitalització i Recerca Educativa del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Es va escollir els centres d’entre tots els que es van apuntar i participar en el programa STEAMcat, de manera que la tria va representar la diversitat segons zona geogràfica, tipologia d’alumnat, projecte educatiu, dimensió, ..., prioritzant sempre la situació de vulnerabilitat dels centres (territorial i social).

El programa ha tingut continuïtat al llarg del 2022 i 2023. Gràcies al suport de la Fundació Caixa d'Enginyers hem pogut fer moltes activitats STEAM gratuïtes.

Es poden consultar tots els tallers realitzats a: MEMÒRIES ANUALS