EQUIP: Sílvia Planella Oriol

EQUIP: Sílvia Planella Oriol"

Soc enginyera tècnica industrial i arquitecta tècnica i del projecte ENGINY-era en soc la fundadora, directora i formadora.

Soc mare de dos nens i una nena, essent aquest l’objectiu personal més important de la meva vida. M’encanten els infants i he realitzat diversos tallers infantils relacionats amb el món de l'arquitectura i de l'enginyeria. És en aquests tallers que he anat descobrint que les capacitats innates o els interessos no depenen de si ets nen o nena, sinó de cada infant.

Però la realitat és que els estereotips de gènere i múltiples factors socioculturals fan que la dona tingui, malauradament, escassa presència tant en l'àmbit educatiu com professional en alguns sectors i això em va portar a engegar el projecte ENGINY-era

Es tracta de fer arribar la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'arquitectura i les matemàtiques als infants i joves, i apoderar a les nenes i noies perquè tinguin la capacitat i llibertat de triar aquestes matèries a l'hora d'escollir el que volen estudiar.