Per què les nenes pateixen més ansietat per les mates? / ¿Por qué las niñas sufren más ansiedad por las mates?

Per què les nenes pateixen més ansietat per les mates? / ¿Por qué las niñas sufren más ansiedad por las mates?

Tot i que no està reconegut com un trastorn mental, el terme "ansietat per les matemàtiques" s'utilitza per descriure els símptomes relacionats amb l'ansietat que apareixen a l'haver de resoldre un problema matemàtic. Les nenes, a causa de la falta de referents femenins i el clixé que són dolentes en matemàtiques, són més propenses a patir-ho i que, en conseqüència, no triïn carreres relacionades amb les matemàtiques, com les tècniques.

És imprescindible educar en la igualtat, ja que les capacitats no depenen del gènere.


Aunque no está reconocido como un trastorno mental, el término "ansiedad por las matemáticas" se utiliza para describir los síntomas relacionados con la ansiedad que aparecen al tener que resolver un problema matemático. Las niñas, debido a la falta de referentes femeninos y el cliché que son malas en matemáticas, son más propensas a sufrirlo y que, en consecuencia, no elijan carreras relacionadas con las matemáticas, como las técnicas.

Es imprescindible educar en la igualdad, ya que las capacidades no dependen del género.


FONTS /FUENTES:

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5943_d_InformePISA2018-Espana1.pdf

El papel de la ansiedad matemática en el paso de la educación secundaria a la educación universitaria (2009) Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa 

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/un-60-de-los-estudiantes-sufre-ansiedad-matematica


Foto de JESHOOTS.com de PexelsTornar a notícies