Tensió superficial:

La tensió superficial que hi ha en l'aigua és a causa de les forces que realitzen les molècules d'aigua entre elles i que produeixen que la superfície de l'aigua es comporta com si fos una pel·lícula elàstica. El sabó trenca aquesta tensió superficial de l'aigua i aleshores el pebre que reposava a sobre de la pel·lícula cau o es mou a la vora del plat.

Cinta de Möbius:

En matemàtiques, una cinta de Möbius (o de Moebius) és una superfície d'una sola cara i un sol contorn, no orientable. 

Si es talla amb unes tisores una cinta de Möbius per la meitat, s'obté una cinta llarga amb dos girs en comptes de dues cintes separades (no és una cinta de Möbius). Això succeeix perquè la cinta original només té una vora que és el doble de llarga que la cinta original. Si es talla de nou per la meitat aquesta nova cinta, s'obtenen dues cintes entrellaçades l'una al voltant de l'altra, cadascuna amb dos girs complets.