Projecte europeu CHOICE

Projecte europeu CHOICE

ENGINY-era participa en el projecte europeu CHOICE amb la missió d'augmentar la motivació dels joves per triar carreres STEM a través d'un innovador enfocament interdisciplinari STE(A)M per a l'educació.

L'objectiu principal d'el projecte CHOICE és promoure i difondre l'educació STEM en escoles, dissenyant innovadors Recursos Educatius Oberts (OERs, Open Educational Resources) ubicats en una plataforma MOOC, la qual cosa incrementarà les competències professionals dels docents capacitant en el mètode d'ensenyament STE(A)M.

CHOICE està alineat amb les iniciatives i polítiques europees, que busquen optimitzar el sistema educatiu i d'entrenament dels Estats Membres, responent a la necessitat d'aprenentatge permanent, basat en enfocaments innovadors que fomenten l'adquisició de competències en ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtica (STEM) i tenint en compte el vincle d'aquestes disciplines amb les arts, la creativitat i la innovació per així motivar les persones joves, especialment a la població femenina, a triar carreres STEM.

El projecte té 5 macroàrees:

  1. Connectar STEM i arts
  2. Projectes a través d'experiències
  3. Ús de les llengües a les lliçons STEM
  4. Utilitzar la Tecnologia en ciències socials
  5. Convertir l'esport en aprenentatge STEM