3.2. DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES_Simon AKDMY

3.2. DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES_Simon AKDMY"

Actualment estem en fase inicial de la prova pilot del desenvolupament del projecte SIMON AKDMY de l'empresa SIMON ELECTRIC, a la seva seu d'Olot.