L’objectiu d’aquest taller és introduir la no discriminació i el no sexisme tant en nois com en noies, perquè, a l'hora de triar professió i de prendre decisions vocacionals, ningú surti perjudicat o es reprodueixin els sistemes de les mal denominades professions tradicionalment femenines o professions tradicionalment masculines. És a dir, perquè es trenqui amb els estereotips mitjançant la desconstrucció de creences limitants; modificant actituds; i ampliant la confiança en les habilitats i fortaleses pròpies que ajudin a construir expectatives laborals d'una manera real en línia amb l’objectiu de desenvolupament sostenible de la UE per a Cataluña (Objectiu 5: Igualtat de gènere).

  • Dirigit a: joves d'ESO, Cicles formatius, Batxillerat.
  • Durada: mínima de 2 hores.
  • Modalitat: presencial / online.
  • Metodologia: activa, participativa i eminentment pràctica.

La persona professional que imparteix aquest taller és: Soraya Martínez