Formació per identificar els biaixos de gènere que es produeixen en diferents situacions a les escoles i saber com eliminar-los.

Contingut:

  • La igualtat és un valor compartit
  • Els biaixos de gènere ia què sondeguts
  • Tipus de biaixos i situacions onafecten
  • Reflexions finals per prendre acció icombatre'ls

Objectius:

  • Prendre consciència dels biaixos
  • Adquirir eines per detectar-los i saber-los evitar a les diferents situacions diàries de l'empresa

Metodologia:

  • Format Online (Zoom o similar)
  • Continguts teòrics + dinàmiques grupals
  • Grup màxim 25-30 pax
  • Durada: 3 hores

La persona professional que imparteix aquesta formació és: Laia Arcones