Formació online sobre aprendre a utilitzar el llenguatge inclusiu

El nostre llenguatge condiciona la nostra manera de pensar i viceversa. De forma inconscient podem estar perpetuant la discriminació

entre gèneres.


Contingut:

  • La importància del llenguatge inclusiu
  • Eines per comunicar-nos sense biaix, més enllà de les paraules
  • Les bases de la comunicació inclusivaper als diferents formats (a classe, reunions, emails, presentacions...)
  • Exemples pràctics de llenguatge sexista i pautes per transformar-lo fàcilment

Objectius:

  • Prendre consciència que el llenguatge sí importa
  • Conèixer fórmules senzilles per parlar de manera inclusiva

Metodologia:

  • Format Online (Zoom o similar)
  • Continguts teòrics + dinàmiques grupals
  • Grup màxim 25-30 pax
  • Durada: 2 hores


La persona professional que imparteix aquesta formació és: Laia Arcones


Estàs en una empresa entitat i vols que hi vinguem a fer aquesta formació?

Contacta amb nosaltres a [email protected] o al 972220300