Formació sobre igualtat per a mànagers i comandaments entermitjos


Objectius:

 • Identificar els biaixos de gènere que es produeixen en diferents situacions professionals i saber com eliminar-los.
 • Prendre consciència dels biaixos
 • Aquirir competències directes per eliminar els biaixos en l'àmbit professional: selecció, avaluació, comunicació i motivació dels equips.

Contingut:

 • La diversitat als equips
 • Els biaixos de gènere que intervenen en el procés de contractació, valoració i gestió del talent
 • Estratègies d'eliminació dels biaixos
 • Reflexions finals per a managers

Metodologia:

 • Format Online (Zoom o similar)
 • Continguts teòrics + dinàmiques grupals
 • Grup màxim 25-30 pax
 • Durada: 6 hores (2 sessions)


La persona professional que imparteix aquesta formació és: Laia Arcones


Estàs en una empresa entitat i vols que hi vinguem a fer aquesta formació?

Contacta amb nosaltres a [email protected] o al 972220300