El joc de la igualtat: La primera formació d'igualtat amb tecnologia

La igualtat no només s'explica, també es viu i se sent.

Experiència formativa creada per aprendre i integrar les competències per fomentar la igualtat a l'empresa de manera didàctica i lúdica.


Objectiu:

L'objectiu de la sessió és no només identificar els biaixos que afecten l'empresa, sinó també adquirir les competències directes per liderar de forma més igualitària.

La formació consta de 3 parts:

 • Contingut teòric adaptat per donar les bases de coneixement
 • Joc gamificat amb proves i enigmes per integrar les competències i fomentar el team-building
 • Dinàmica grupal de co-creació de les estratègies per promoure la igualtat

Contingut a tractar (adaptable):

 • La igualtat a l'empresa
 • Els biaixos de gènere que afecten al món corporatiu i situacions reals
 • Competències necessàries per a la igualtat: coneixement, valor, curiositat, intel·ligència emocional, col·laboració, compromís
 • Cocreació d'estratègies d'eliminació dels biaixos
 • Reflexions finals

Metodologia:

 • Format Presencial
 • Contingut teòric + joc + dinàmica grup
 • Grup màxim 30 - 60 pax (en 1 o 2 tandes)
 • Durada: 3 hores (1 sessió única)


La persona professional que imparteix aquesta formació és: Laia Arcones


Estàs en una empresa o entitat i vols que hi vinguem a fer aquesta formació?

Contacta amb nosaltres a [email protected] o al 972220300