Projecte

ENGINY-era és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objectius: la promoció de la igualtat i la coeducació, i el foment i divulgació de les disciplines STEAM: Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura & Art i Matemàtiques trencant amb els estereotips de gènere i altres discriminacions.

Volem aconseguir que infants, joves i persones amb discapacitat puguin gaudir de l’experimentació de les STEAM a través de la realització de tallers i activitats d’una forma divertida, experimental i sense limitacions.

També volem que tothom sigui lliure d'escollir el seu futur professional, i per aconseguir-ho, actuem en les famílies i els equips docents, a través de formacions, ponències, xerrades, participació en iniciatives o esdeveniments, entre d’altres, relacionades amb la coeducació, així com amb l'apoderament femení i el foment del talent.

I finalment, també lluitem per aconseguir l'equitat en el món laboral i la igualtat d'oportunitats, i per això actuem també en el teixit empresarial, portant a terme iniciatives per posar en valor la cerca de personal sense discriminació i la promoció del talent femení.

Volem conscienciar a tothom a ser part activa del canvi cap a la igualtat.

I per què aquest nom? Doncs és un joc de paraules i una declaració d'intencions! per una banda, perquè projecta futur millor: una nova era on es pugui desenvolupar l’ENGINY sense discriminacions, que fa referència a la capacitat que té una persona, home o dona, d'imaginar o de crear coses útils combinant amb intel·ligència i habilitat els coneixements i els mitjans tècnics que té. I per aconseguir-ho, cal la integració de totes les àrees STE(A)M i la igualtat entre gèneres. D'altra banda, perquè amb la paraula ENGINY-ERA, donem protagonisme a la dona, com a reclam de les desigualtats d'oportunitats que encara hi ha.

Posem el nostre granet de sorra perquè aquesta nova era estigui plena d'enginy sense discriminacions!

 

ENGINY-era participa en l'acompliment dels següents Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) - 2023:

4. EDUCACIÓ QUALITAT: 4.3 assegurar l'accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l'ensenyament universitari.

5. IGUALTAT DE GÈNERE: 5.5 Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.

10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS: 10.2 Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

17. ALIANÇA PELS OBJECTIUS: 17.16 Millorar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzin i intercanviïn coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, per tal de donar suport a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, particularment els països en desenvolupament.