COMPLIMENT DELS ODS

COMPLIMENT DELS ODS"

Compliment dels ODS:

ENGINY-era participa en el compliment dels següents Objectius del Desenvolupament Sostenible:

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

4.3 - assegurar l'accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l'ensenyament universitari.

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.

5.5 - Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.

Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països.

10.2 - Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

Objectiu 17: Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

17.16 - Millorar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzin i intercanviïn coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, per tal de donar suport a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, particularment els països en desenvolupament.