ALIANCES

ALIANCES"

ORACLE: Projecte Oracle4Girls - www.oracle4girls.x-ternalmarketing.es

Associació ITScool: Projecte STEM4TEACHERS - www.itscool.cat

Escuela Júnior de Ingeniería: Extraescolar ENGINYERIA & CIÈNCIA: www.junioringenieria.es

Patronat de l'EPS de la UdG: Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona - www.patronateps.udg.edu

Geek Girls Latam: www.geekgirlslatam.org

Juno Projects: Serveis de selecció de persones i subcontractació de serveis a través del talent femení: www.junoprojects.com

Fundació EducaBOTProjecte MEET & CODE: www.fundacioeducabot.org

Robòtica virtual: www.roboticavirtual.com