DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES - 4. Projecte ESPAVILA PER A UNA EDUCACIÓ IGUALITÀRIA

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES - 4. Projecte ESPAVILA PER A UNA EDUCACIÓ IGUALITÀRIA"

PROJECTE ESPAVILA PER A UNA EDUCACIÓ IGUALITÀRIA

Presentem el projecte ESPAVILA PER A UNA EDUCACIÓ IGUALITÀRIA que té per objectiu sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere a la nostra societat i promocionar la coeducació com a forma activa per canviar-ho des de l’àmbit escolar i familiar. Pretenem que, des de les escoles i les famílies s’eduqui als infants en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a través de la Coeducació, que és una metodologia educativa destinada a minimitzar els efectes i conseqüències d'una educació sexista sobre els nens i les nenes.


1. Definició de Coeducació:

Entenem per Coeducació:

 • Educar per a que els nens i les nenes se sentin be sent allò que vulguin, sense restriccions ni limitacions per causa del sexe.
 • Emprar un llenguatge que representi ambdós sexes.
 • Ampliar les oportunitats educatives i formatives de totes les persones.
 • Donar el mateix valor al fet de ser home o al fet de ser dona.
 • Educar a dones i homes lliures proporcionant-los-hi coneixements que els ajudin a entendre el funcionament de la societat, donant-los-hi l'oportunitat de conèixer i treballar sobre les seves emocions i sentiments, estimulant-los a tenir en compte que necessiten i són necessaris per les persones amb les que conviuen en societat.

La coeducació respecta la diversitat i reconeix la individualitat dels nens i nenes independentment del seu sexe i contraresta l’educació sexista. A més a més, quan coeduquem, treballem per no perpetuar els estereotips i els costums sexistes de la nostra societat, de manera que les nenes i els nens se senten respectats i en igualtat d’oportunitats.

Amb el projecte volem aconseguir que els infants del present es converteixin en homes i dones que tinguin uns valors d'igualtat, justícia i solidaritat que els permeti contribuir a un món més equitatiu i ple d'oportunitats.


2. Accions del projecte:

ACCIÓ 1:

Xerrada destinada a les famílies en relació a com educar els seus fills i filles en la igualtat.

Entenem la família com el primer espai de socialització i educació de l’infant i per això és important que les persones adultes, que tenen la responsabilitat de l’educació de cada infant, tinguin el màxim d’informació sobre la necessitat i els beneficis de la coeducació i d’educar als infants sense cap discriminació: gènere, cultura, raça, ètnia, identificació o orientació sexual, ...

ACCIÓ 2:

Formació a l’equip docent en com educar als infants amb perspectiva de gènere i amb inclusió a qualsevol identificació.

Entenem l’escola com un centre de convivència i formació de l’infant i, per tant, corresponsable de l’educació de l’infant. És per aquest motiu que també cal donar eines per coeducar correctament des de l’escola amb una mirada inclusiva i de respecte. Cal que els equips docents de l’escola facin un avenç pedagògic i integrin la mirada de la coeducació en tota l’activitat i amplitud de l’escola.

ACCIÓ 3:

Projecte eductiu per donar visibilitat a les dones STEAM.

És important que l’infant també sigui conscient dels errors del passat i que actuï activament per canviar-ne la situació i donar visibilitat al talent femení ocult per la Història. Aquest treball s’enfoca a les disciplines STEAM, ja que són algunes de les que han patit i segueixen patint més discriminació i que cal actuar-hi de forma urgent. L’objectiu és que, a través del seu treball i esforç, es vagi generant una base de dades de dones STEAM i d’eines pedagògiques per tal que altres infants i escoles en puguin fer ús i d’aquesta manera es recuperin les obres, descobriments, invents, experiments, ... fets per dones. Els infants i equips docents participaran activament a resoldre un dels problemes del material educatiu actual i és que només hi ha un 7’5%* de referents femenins en els llibres de text.

*Segons l’article: Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento ocultada, d’Ana López-Navajas. Universidad de Valencia. Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación.


3. Impacte del projecte:

El projecte insta a les famílies, els i les mestres i als infants a esforçar-se per canviar les coses, per integrar la igualtat en la manera d’aprendre, d’educar i de viure perquè la igualtat formi part de la normalitat en un futur.

Es pretén que sigui un projecte replicable a fi i efecte d’impactar al màxim d’infants, els seus equips docents i les seves famílies. A través de l’import del premi es desenvoluparà la prova pilot del projecte a l’escola Nou de Quart, situada en el Gironès.

En quant al finançament per la seva implementació a altres centres, es buscarà a través de les Administracions Locals i a través de les AMPAs/AFAs. ENGINY-era realitzarà la tasca comercial per fer-ne difusió i la cerca de finançament, tan sigui pel projecte complert o per alguna de les seves vies d’actuació.

Pel que fa a la xerrada a les famílies, està pensada per fer-la a les famílies de l’escola i es pot anar repetint cada curs per a les noves famílies benvingudes a l’escola. És important que la coeducació s’integri a les famílies com més aviat millor i per això proposem que les famílies hi participin des de l’inici de l’etapa escolar de l’infant.

En quant a la formació als centres educatius, es pot repetir les vegades que sigui necessari ja que els equips docents de les escoles solen ser canviants, però l’objectiu principal que es vol aconseguir és que la coeducació impacti en el currículum de l’escola i formi part del seu dia a dia, de manera que totes les persones docents que entrin de nou a l’escola ja tinguin en el projecte educatiu la base definida per la coeducació.

En referència al projecte eductiu per donar visibilitat a les dones STEAM, la idea és que es pugui anar recopilant el màxim d’informació de dones STEAM a través de la replicabilitat del projecte a altres centres i que aquesta informació estigui disponible com a recurs educatiu per tal que sigui utilitzat a les aules d’una manera oberta per tots els centres educatius.


4. Edat de les persones a qui va dirigit:

ACCIÓ 1: famílies (persones adultes des d'aproximadament 20 anys fins a 50 anys de forma directa i infants de 3 a 12 anys de forma indirecta).

ACCIÓ 2: equips docents (persones adultes des d'aproximadament 20 a 65 anys) de forma directa i infants de 3 a 12 anys de forma indirecta.

ACCIÓ 3: Infants de 6è (de 10 a 12 anys) i infants de 3 a 10 anys de forma indirecta.


5. Metodologia:

A continuació es descriu com es treballarà a cadascuna de les parts:

ACCIÓ 1:

Xerrada destinada a les famílies en relació a com educar els seus fills i filles en la igualtat.

Es formula una xerrada per tal de donar les claus per practicar la igualtat des de casa. Es tocaran temes com:

 • És necessari que, tant el pare com la mare, s’involucrin per igual en la criança dels fills i de les filles.
 • La maternitat i la paternitat tenen una part biològica, però el fet de ser pare o mare té a veure sobretot amb assumir una responsabilitat i un rol socials.
 • Desvincular de les dones el sentiment de culpa a l’hora de compartir la criança o no voler perdre els seus objectius professionals o voler fer la jornada laboral complerta.
 • Educar els nens en el feminisme, que puguin renunciar als seus privilegis en el sentit de ser aliats de les dones i lluitin per la igualtat real entre l’home i la dona.
 • Fer visible a fills/es que la corresponsabilitat de l’educació i les tasques domèstiques es comparteix entre el pare i la mare.
 • No utilitzar llenguatge sexista o binari. Per exemple dir a les nenes “bonica”, “guapa”, “simpàtica”, ... i als nens “fort”, “valent”, “intel·ligent”, ...
 • No catalogar la roba o altres articles amb colors relacionats amb el gènere.
 • Deconstruir els rols de gènere. Per exemple, cal deixar que els nens expressin les seves emocions, com per exemple deixar que plori o que s’enfadi. Si no, d’adults tindran grans dificultats per a poder reconèixer-les, sentir-les i comunicar-les.
 • Acceptar diferents tipus de masculinitats i feminitats.
 • Oferir contes, pel·lícules, sèries… on no predominin els rols tradicionals, on els homes puguin ser vulnerables, puguin plorar, puguin ballar, puguin portar un vestit si volen.
 • Oferir també models femenins a seguir. Expliquem històries protagonitzades per dones. Que tinguin herois i heroïnes. 
 • Acompanyar-los lliurement en el que vulguin ser.

La xerrada es planteja amb una durada d’1’5 hores amb modalitat presencial o virtual segons les condicions sanitàries. La metodologia utilitzada serà buscant la participació activa de les famílies a través d’exercicis i reflexions.

ACCIÓ 2:

Formació a l’equip docent en com educar als infants amb perspectiva de gènere i amb inclusió a qualsevol identificació.

El contingut de la formació va destinat a reforçar l’expertesa coeducativa de l’equip docent per modificar l'androcentrisme i els estereotips sexistes, que sovint de manera inconscient es mantenen en les persones docents i els centres educatius.

Cal incloure la coeducació en el treball diari dels centres i de la comunitat educativa, en els currículums, els hàbits i els recursos utilitzats en les aules.

L’objectiu principal del curs és acompanyar a l’equip docent en la detecció dels aspectes sexistes que encara persisteixen i donar eines per detectar els millors materials, recursos, experiències i bones pràctiques per aprofundir en el concepte d’escola coeducativa.

La formació es planteja d’una durada de 4 hores amb modalitat presencial o virtual segons les condicions sanitàries. Es repartirà en 2 sessions de 2 hores segons:

Sessió 1:

 • Entendre el concepte de Coeducació.
 • Els reptes de l’escola Coeducativa
 • Anàlisi i reflexió sobre els estereotips i el currículum ocult a l’educació.
 • Revisió dels materials utilitzats: contes, textos, material d’aprenentatge, ...
 • Revisió del llenguatge utilitzat en les comunicacions i eines pedagògiques.
 • Revisió dels rols dels mestres i de les mestres.
 • Revisió de l’acompanyament emocional dels infants.

Sessió 2:

 • Detecció de les millores a fer a l’escola.
 • Elaboració d’un marc de bones pràctiques per incloure en el currículum pedagògic de l’escola.

ACCIÓ 3:

Projecte educatiu per donar visibilitat a les dones STEAM.

Aquesta part és la que es desenvoluparà a les escoles, dirigint l’actuació al curs de 6è, cobrint les edats de 10 a 12 anys, i es desenvoluparà al llarg d’un trimestre.

L’alumnat es dividirà en grups el màxim d’heterogenis possibles (ambdós gèneres, rols, capacitats, interessos, edats, ...) format per 5 o 6 infants.

Cada grup buscarà informació i estudiarà la vida i obra d’una dona STEAM, del present o del passat. Es desenvoluparan les següents fases de treball:

a. Presentació de les STEAM:

ENGINY-era farà una presentació de les STEAM, de la situació de la dona en aquests àmbits i explicarà el projecte.

b. Estudi de la dona i de la seva obra:

Aquesta part la farà cada grup amb l’acompanyament d’ ENGINY-era. Podran ser dones del món de la Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura o Matemàtiques.

La durada d’aquesta part dependrà de cada centre educatiu.

c. Preparació del material didàctic:

Cada grup, amb l’acompanyament d’ ENGINY-era, haurà de preparar una presentació en algun format digital, d’una durada màxima de 10 minuts, per explicar la persona i la seva obra.

En la presentació caldrà incloure una part experimental per explicar la seva obra, basada en una investigació, un descobriment, un invent, un experiment, ... fent una rèplica d’algun experiment relacionat, una maqueta de l’invent, elaboració d’un prototipus, etc.

La part experimental caldrà que també estigui presentada en format digital acompanyada de fotos o vídeos que n’expliquin el procés i que faciliti que altres infants ho puguin replicar.

d. Exposició:

L’alumnat de 6è farà una exposició del treball realitzat als seus companys i companyes de 5è. D’aquesta manera es pretén apoderar als infants de 6è a parlar amb públic i rebre una recompensa a l’esforç dedicat.

Tant el treball de preparació de la proposta com l’exposició caldrà adaptar-los a format presencial o virtual en funció de la situació sanitària del moment.

ENGINY-era ajudarà l’equip docent en l’organització de les presentacions.

Després de cada presentació l’alumnat de 5è haurà de valorar la feina dels seus companys i companyes de 6è, per valorar l’esforç dedicat i alhora el contingut i la presentació amb sinceritat i respecte, a fi i efecte de poder tenir una mirada crítica positiva dels treballs. El fet que l’alumnat de 5è sigui el públic que valora les propostes també és positiu per conèixer el treball que ells i elles podran desenvolupar el curs següent.

Pels infants de 6è, aquest treball d’exposició i anàlisi de les valoracions de l’alumnat de 5è servirà també per estudiar si cal fer alguna modificació que millori el treball.

 

ENGINY-era participarà en el desenvolupament de cada fase d’aquesta manera:

 • Fase 1: 1 hora
 • Fase 2: 2 hora
 • Fase 3: 2 hora
 • Fase 4: 1 hora


6. Valors principals:

El valor principal del projecte és que es tracta d’una innovació pedagògica global que aposta per la igualtat i la integració real de nens i nenes, evitant rols de gènere que limiten les possibilitats i marquen expectatives assignades segons el gènere. Vol aconseguir que mares, pares, persones tutores i docents es comprometin a exercir la seva tasca educativa perquè entre tots i totes fem una escola i una societat més igualitària i justa, oferint les mateixes oportunitats independentment dels rols i dels prejudicis sexistes.

A través d’aquest treball els nens i les nenes seran conscients que també ha existit i existeix el talent femení que no surt als libres de text i que participaran activament a corregir-ho. A través del seu treball i esforç també s’aconseguirà un canvi de paradigma en la cultura masclista, ja que els nens veuran que no s’ha d’ocultar el talent femení, ans el contrari, i les nenes tindran nous models als quals aferrar-se i contribuir positivament a apoderar-les. En generarà, doncs, un model que donarà valor a la igualtat de capacitats en ambdós gèneres.

S’aconseguirà que el desenvolupament personal de tots els infants tingui una mirada inclusiva, ja que és important que des de la infància s’entengui que no hi ha diferències de capacitats ni de talent per gènere sinó que ha estat per raons sòcio-culturals que s’ha donat només importància o més rellevància als homes.

S’aconseguirà que, mitjançant l’esforç personal de cada infant, de cada persona educadora i de cada mare, pare o persona tutora, s’obtingui un benefici comú del col·lectiu educatiu i a favor, en general, d’una societat més igualitària.


7. Objectius a aconseguir:

Els objectius específics a aconseguir en cada acció són:

ACCIÓ 1:

Xerrada destinada a les famílies en relació a com educar els seus fills i filles en la igualtat.

A l’hora d’educar en l’equitat, prevenir les violències de gènere i generar referents positius, les famílies tenen un paper fonamental. En la majoria dels casos les famílies s’impliquen de manera activa en l’educació de fills i filles buscant el millor per ells i elles, però moltes vegades manquen eines per saber com fer-ho de la millor manera.

Amb la formació donarem eines i consells perquè les famílies eduquin en el valor de la diversitat i acompanyin de manera respectuosa els infants

ACCIÓ 2:

Formació a l’equip docent en com educar els infants amb perspectiva de gènere i amb inclusió a qualsevol identificació.

Les persones docents que treballen amb infants i joves tenen un gran potencial transformador. Amb la formació volem millorar la seva pràctica educativa integrant la perspectiva de la diversitat afectiva-sexual i de gènere en la tasca educativa.

ACCIÓ 3:

Projecte eductiu per donar visibilitat a les dones STEAM.

L‘objectiu a aconseguir en aquesta part és la generació d’un banc de dades de projectes descriptius de l’obra de moltes dones STEAM.

Es podrà consultar en l’apartat de la web d’ENGINY-era www.enginy-era


8. Equip de treball:

Sílvia Planella s’ocuparà de la direcció i desenvolupament del projecte.

Les tasques seran:

 • Difusió del projecte a través de les xarxes socials i amb correus a tots els centres educatius de Catalunya i les AFAs/AMPAs relacionades.
 • Recerca de finançaments per a la implantació del projecte a més centres educatius a través d’entitats privades i públiques.
 • Coordinació amb els centres educatius per a la implantació del projecte.
 • Acompanyament en la plataforma Zoom durant les sessions de les Accions 1 i 2 (en cas que les sessions siguin virtuals).
 • Coordinació amb les persones docents per a la implantació del projecte.

Les accions 1 i 2 les portaran a terme persones expertes en coeducació i, pel que fa a la 3a acció, es realitzarà amb persones professionals amb experiència en els àmbits STEAM.

Tal i com hem explicat abans, en tots els casos es seleccionaran les persones posant en valor el seu coneixement i vàlua amb independència del seu gènere, edat, orientació sexual, discapacitat, religió o qualsevol altra identificació.

En cas de poder-se realitzar les accions d’una manera presencial, es portarà a terme amb persones properes al territori per afavorir d’aquesta manera el mínim impacte mediambiental.


9. Avaluació:

Es farà un seguiment de totes les accions, passant una enquesta de satisfacció en acabar cadascuna de les activitats proposades.

L’enquesta de satisfacció de la xerrada es passarà a les famílies; la de la formació, a les persones docents implicades, i finalment, en el projecte de donar visibilitat en les dones STEAM es passarà l’enquesta tant als infants de 6è com a les persones docents implicades.


10. Pressupost:

Acció - Hores - Preu

Xerrada a les famílies (1’5 hores) - 200 €

Formació a docents (4 hores) - 300 €

Projecte educatiu Dones STEAM (6 hores) - 400 €

Preparació contingut a la web (2 hores) - 100 €

TOTAL 1.000 €