Programa ENGINY

Programa ENGINY

ENGINY-era participa en el Programa ENGINY desenvolupat pel CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA, que és un instrument de cogestió i descentralització, en un marc de col·laboració institucional, que representa la voluntat de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona de treballar plegats per a la millora dels serveis als centres educatius i a la ciutadania a través d'una única xarxa educativa.

El Programa Enginy s’ofereix com a mesura universal per a l’atenció educativa de tot l’alumnat d’ESO en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, adaptant-se als nous reptes culturals, socials, econòmics, científics i tecnològics actuals; situant l’aprenentatge competencial com un pilar per promoure valors i actituds d’inclusió social per viure i aprendre junts alumnes diferents i disminuir les desigualtats, tot destacant el paper dels docents i dels educadors com a agents impulsors d’aquests canvis.

Els diferents projectes i/o tallers que s’ofereixen, esdevenen un tastet d’oficis i de nous aprenentatges que abasten diferents àmbits professionals (tecnològic, artístic, ocupacional, humanístic, esportiu...) i pretenen ser una eina d’orientació inspiradora per al despertar de vocacions entre l’alumnat que contribueixi a la definició del que serà el seu futur educatiu i professional per mitjà de nous contexts d’aprenentatge tant per a l’alumnat com per al professorat.

Adreçat als centres públics d’Educació Secundària Obligatòria de règim general i d’Educació Especial.

QUÈ SE N’ESPERA:

 • Facilitar l’orientació de l’alumnat cap a itineraris formatius més personalitzats i de futur.
 • Facilitar a l’alumnat elements per a la seva motivació que permetin el despertar de vocacions i l’ajudin a definir el seu futur educatiu i professional.
 • Evitar l’abandonament prematur de l’alumnat afavorint el coneixement d’oficis i professions diverses
 • Compartir i aprendre d’experiències educatives intercentres de Barcelona.
 • Crear pràctiques educatives inclusives, afavorint un Pla d’orientació a l’alumnat en el Projecte Educatiu de Centre.
 • Consolidar noves estratègies de centre: treball cooperatiu, APS, docència compartida, aprenentatge competencial, afavorir el desenvolupament de les competències transversals de secundària, etc. 

ENGINY-era hi participa amb els següents projectes educatius:

Curs 2021-22

 • Descobrim les STEAM: 2 programes
 • Tecnologia per a millorar el món: 2 programes

Curs 2022-23

 • Art, disseny i arquitectura: creativitat en acció: 2 programes
 • Tecnologia digital per al disseny del producte: 2 programes

Curs 2023-24

 • Tecnologia digital per al disseny del producte: 2 programes

Es poden consultar els centres on s'han implantat i el seu impacte en: MEMÒRIES ANUALS

MÉS INFORMACIÓ:

Programa ENGINY

Convocatòria 2021-22

Convocatòria 2022-23